Sinema oyuncuları yapay zekaya karşı birinci zaferini kazandı

Sinema oyuncuları yapay zekaya karşı birinci zaferini kazandı

Duyurusunda, “1 milyar doların üzerinde değerde” bir mukavele imzalayabildiğini ve “standartın üzerinde” tazminat artışlarının yanı sıra “üyeleri koruyacak eşi gibisi görülmemiş istek ve tazminat hükümleri” üzerinde pazarlık yapabildiğini söyledi.

Sendika, ulusal idare heyetinin cuma günü “inceleme ve değerlendirme” için muahedeyi gözden geçirmesinin akabinde mutabakatla ilgili daha fazla detay yayınlayacak. Ancak yapay zeka, her iki tarafın da bundan daha erken bir mutabakata varmasını engelleyen bir uyuşmazlık noktası haline geldi.

Sinema oyuncuları yapay zekaya karşı birinci zaferini kazandı

The Hollywood Reporter tarafından hazırlanan evvelki bir rapora nazaran, Sinema Sineması ve Televizyon Üretimcileri Birliği (AMPTP), Program F sanatkarlarına (TV kısmı başına 32.000 ABD dolarından fazla yahut sinema başına 60.000 ABD dolarından fazla kazanan sendika üyeleri) tekrar ödeme yapmak zorunda kalmadan tekrar kullanabilecekleri yapay zeka taramaları yapmak istiyordu. Böylelikle stüdyolar, oyuncular vefat ettikten sonra bile sendikadan yahut varislerden müsaade almadan onların benzerilerini kullanmaya devam edebilecekti. Variety, AMPTP’nin teklifinde yapay zeka için kullandığı lisanı ayarlamayı kabul ettiğini ve bunun da muhtemelen süreksiz bir muahedeye yol açtığını söylüyor.

Eylül ayında Amerika Muharrirler Birliği (WGA) da onayladığı yapay zeka kararlarıyla bir muahede imzaladıktan sonra grevini resmen sonlandırmıştı. Yeni mukavelenin kaidelerine nazaran stüdyolar, üretken yapay zekayı edebi malzeme yazmak yahut tekrar yazmak için kullanamayacak ve ürettiği hiçbir şey kaynak gereç olarak kabul edilemeyecek. Stüdyolar, muharrirleri istemedikçe üretken yapay zeka yazılımını kullanmaya zorlayamayacak ve bir muharrire teslim edilen malzemelerin yapay zeka tarafından üretilen rastgele bir şeyi içerip içermediğini açıklamaları gerekecek. Son olarak, “Yazarların malzemelerinin yapay zekayı eğitmek için kullanılması” da açıkça yasaklandı.