Çalışanlar ChatGPT'ye güvenmiyor!

Çalışanlar ChatGPT’ye güvenmiyor!

Bilişim dalında faaliyet gösteren Retool isimli araştırma şirketi, yapay zekâ üzerine yaptığı geniş kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 1.500 bilişim kesimi çalışanının iştirakiyle gerçekleştirilen araştırma, daldaki profesyonellerin yapay zekâ konusundaki fikirlerini ayrıntılı bir biçimde ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına nazaran, iştirakçilerin yüzde 51.6’sı yapay zekânın abartıldığını düşünüyor. Retool CEO’su David Hsu, bu sonuçları değerlendirirken, kesim çalışanlarının yapay zekâya tam manasıyla güvenemedikleri için bu fikirde olduklarını tabir etti. Hsu, yapay zekâ teknolojilerinin işletmelere sağlayacağı tesirin şimdi gereğince kanıtlanmamış olmasının, bu kuşkuyu besleyen temel faktör olduğunu vurguladı.

Çalışanlar ChatGPT’ye güvenmiyor!

Araştırmaya katılan profesyonellerin çoğunluğu, yapay zekânın iş dünyasında vaat ettiği yararların şimdi somut bir halde görülememesinden kaynaklanan belirsizlik nedeniyle abartıldığına inanıyor. Bu niyet, bölümdeki birçok çalışanın yapay zekâya karşı biraz temkinli yaklaştığını gösteriyor.

Yapay zekâ teknolojilerinin iş süreçlerine ve operasyonlara entegrasyonu, birçok dalda süratle ilerlese de, Retool’un araştırması kesim çalışanlarının bu gelişmeye hala tam manasıyla güvenmediğini ortaya koyuyor. Yapay zekânın potansiyeli konusundaki belirsizliklerin azaltılması ve somut muvaffakiyet hikayelerinin paylaşılması, bu kuşkuların aşılmasında kıymetli bir rol oynayabilir.

Araştırma sonuçları, yapay zekâ teknolojilerinin daha fazla benimsenmesi için şirketlerin ve sanayinin, bu teknolojilerin sağladığı pahası daha güzel iletebilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu bağlamda, gelecekte yapılacak yatırımların ve geliştirmelerin, dal çalışanlarının itimadını kazanmaya yönelik olumlu bir tesir yapması bekleniyor.