Dünyanın sonu mu geliyor? Buzulların erime suratı iki katına çıktı!

Dünyanın sonu mu geliyor? Buzulların erime suratı iki katına çıktı!

Son bilimsel araştırmalar, Grönland’ın buzullarının geri çekilme suratında tasa verici bir artış olduğunu gösteriyor. Laura Larocca ve takımı tarafından yürütülen bu araştırma, Grönland’ın buzullarının bu yüzyılda bir evvelki yüzyıla kıyasla iki kat daha süratli bir formda geri çekildiğini ortaya koydu. Yapılan çalışma, Grönland’ın yeni hava fotoğraflarını kullanarak, bu fotoğrafları İkinci Dünya Savaşı sırasında çekilen imajlarla karşılaştırarak gerçekleştirildi. Bu karşılaştırmalar sonucunda buzulların geri çekilme suratının son 20 yılda 15 metreye kadar ulaştığı belirlendi.

Grönland’ın buzullarındaki bu süratli geri çekilme, iklim değişikliği ve global ısınma ile yakından bağlı. Araştırmacılar, iklim değişikliğinin buzullar üzerindeki tesirlerini anlamak ve gelecekteki deniz düzeyi yükselmesi riskini kıymetlendirmek gayesiyle bu tıp çalışmaları gerçekleştiriyor.

Dünyanın sonu mu geliyor? Buzulların erime suratı iki katına çıktı!

Grönland’ın buzulları, deniz seviyesindeki değişiklikler üzerinde kıymetli bir tesire sahip. Şayet buzullar süratle erir ve geri çekilirse, bu durum deniz düzeyinin yükselmesine ve kıyı bölgelerindeki erozyon riskinin artmasına neden olabilir. Bu da, iklim değişikliğinin dünya genelindeki ekosistemlere ve insan topluluklarına olan potansiyel tesirlerini artırabilir.

Araştırmacılar, Grönland’ın buzullarının geri çekilme suratındaki bu artışın nedenlerini daha uygun anlamak ve gelecekteki değişiklikleri öngörmek için çalışmalarına devam ediyorlar. Bu cins çalışmalar, iklim bilimine kıymetli katkılarda bulunarak, iklim değişikliğinin tesirlerini daha uygun anlamamıza yardımcı oluyor.

Grönland’ın buzullarındaki bu hızlı geri çekilme, iklim değişikliği ile uğraşta ve deniz düzeyindeki potansiyel yükselmeye hazırlıkta hükümetler ve etraf uzmanları için bir ihtar niteliği taşımaktadır. Bu çeşit araştırmaların sonuçları, iklim siyasetlerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında rehberlik edebilir.