AOC ve Philips Monitörleri itibar sahibi, EPEAT Climate+™ Şampiyonları oluyorlar

AOC ve Philips Monitörleri itibar sahibi, EPEAT Climate+™ Şampiyonları oluyorlar

Artık ikisinin logosu da EPEAT websitesinde öne çıkıyor, bu da onların ekolojik bilince sahip teknoloji alanında oynadıkları değerli rolü ve gördükleri takdiri tabir ediyor. Bu sertifikasyon, onların katı etraf standartlarına uyan, yüksek performanslı eserler geliştirme konusuna gösterdikleri bağlılığın altını çiziyor.

Hızla tırmanan iklim krizi ile karşı karşıyayken başta Bilgi ve Bağlantı Teknolojisi (ICT) olmak üzere bütün kesimlerde yenilikçi tahlillere hemen muhtaçlık var. İşte karşı karşıya olduğumuz bu çevresel meydan okuma sanayi içerisinde hem üreticilerin hem de tüketicilerin ivedilikle harekete geçmesini gerektiriyor.

EPEAT Climate+ Sertifikasyonu: yeni bir kıyaslama EPEAT Climate+ sertifikasyonu, daha sürdürülebilir elektronik eserlere hakikat gidişatta AOC ve Philips Monitörlerini önder olarak ortaya koyar. Global Elektronik Kurulu (Global Electronics Council-GEC)’nin kontrolünde gerçekleşen sertifikasyon süreci, eserlerin karbon ayak izlerini azaltma ve iklim değişikliğinin tesirlerini hafifletme odağı ile tasarlanıp üretildiğini belirten katı kriterlere uymayı zarurî kılar. EPEAT Climate+ Champions ise EPEAT Climate+ sınıflandırmasını elde etmiş EPEAT tescilli eserleri olan üreticilere verilen isimdir.

EPEAT Climate+ sınıflandırması için eser gereklilikleri EPEAT Climate+ sınıflandırması elde etmek için eserler, sürdürülebilirliğe kapsamlı bir yaklaşımın olduğunu gösteren kimi kilit kriterleri yerine getirmelidir:

1. Halka Açık ve Üçüncü Taraflarca Doğrulanmış Eser Sera Gazı Bildirimleri: eserin sera gazı emisyonlarına dair şeffaf ve doğrulanmış bildirimler.

2. Güç Verimli Birinci Basamak İmalat Süreçleri: güç verimliliğini önceliklendiren imalat süreçleri.

3. Bilim Temelli Sera Gazı Azaltım Amaçları: sera gazı emisyonlarını azaltmak için bilimsel desteği olan gayeleri taahhüt gösterme.

4. Yenilenebilir Güç Kaynak Kullanımı: eser imalatında yenilenebilir güç kaynaklarının kullanılması.

5. Eserin Güç Verimliliği Standartları: eserin güç verimliliği alanında yüksek standartlara uygunluk.

Aralarında imalatçıların, bilim insanlarının, siyaset yapıcıların ve sürdürülebilirlik savunucularının da olduğu geniş yelpazedeki paydaşlar ile işbirliği kurarak hazırlanan bu kriterler, eserlerin karbonsuzlaştırma için en yüksek sanayi standartlarını karşılamasını garantilemek için tasarlandı.

Kapsamlı sürdürülebilirliğe bağlılık Bu sertifikasyon, sadece eserlerin etraf dostu dizaynını değil, tıpkı vakitte da gerilerindeki şirketlerin sorumlu uygulamalarını da tanıyor. Küresel Elektronik Kurulu (GEC)’nin onayladığı üçüncü taraf doğrulama uzmanları gerekli bütün iklim kriterlerinin yerine getirilmesinin sağlayarak EPEAT Climate+ sınıflandırmasına kıymetli bir güvenilirlik seviyesi katmış oluyor.

Tüketiciler ve etraf üzerindeki tesir Bu sertifikasyon bilhassa, tüketicilerin yaptıkları tercihlerin etraf üzerindeki tesiri hakkında giderek daha fazla şuur sahibi oldukları bir periyotta, daha da manalı. Satın alan bireylerin iklim değişikliğinin tesirlerini azaltmayı gözeterek tasarlanmış ve üretilmiş teknoloji eserlerini süratle tespit edebilmelerini sağlıyor, böylelikle kolektif iklim krizini hafifletme gayretine katkıda bulunuyor. AOC ve Philips Monitörlerinin başarısı, tüketicileri güçlendirerek çevresel sorumluluk pahaları ile tıpkı hizada buluşan eserleri seçmeleri konusunda onların bilgilendirilmiş kararlar almalarını sağlıyor.

Kevin Yang’dan ileti var AOC ve Philips Monitörlerinin karbon ayak izlerini azaltmak ve elektronik dalında sürdürülebilir uygulamaları artırmak için devam eden eforları, onların kurumsal bedel sisteminin tam kalbinde yer alıyor. Philips / AOC Monitörleri & IT Global Eser Müdürü | AB Teknik Eser Lideri Kevin Yang şunları söyledi: “Küresel Elektronik Konseyi’ne yeni EPEAT Climate+ sınıflandırmalı eserler sertifikasyonunu lanse ettiği için teşekkür etmek isteriz, bu sayede bizim üzere üreticiler piyasaya daha sürdürülebilir eserler sunmak konusunda daha da güçlendirilmiş olacaklar. AOC ve MMD olarak, sürdürülebilirliğin başarımızda kilit rol oynadığını ve bize bireyler, genel olarak toplum ve hepimizin içinde yaşadığı etraf için daha âlâ bir gelecek yaratmamızı sağlayan marifetlerimizi, uzmanlığımızı ve bağlarımızı kullanma fırsatı sunduğunu düşünüyoruz.”

Daha yeşil bir geleceğe gerçek AOC ve Philips Monitörlerinin EPEAT Climate+ sertifikasyon başarısı, çevresel sürdürülebilirlik seyahatlerinde kıymetli bir adım. Eserlerine sürdürülebilirliği dahil etmek için proaktif bir yaklaşıma ve ve hem etrafın hem de tüketicilerin iyiliği için bağlılıklarına işaret ediyor.