ABD, elektrikli araç üretimi konusunda değişik adımlar atıyor! Gaye Çin'i saf dışı bırakmak!

ABD, elektrikli araç üretimi konusunda değişik adımlar atıyor! Gaye Çin’i saf dışı bırakmak!

Elektrikli araçlar teknoloji ve milletlerarası ticaret ile ilgili problemleri aşmaya çalışırken, ABD hükümetinin, federal vergi indirimlerinden yararlanan elektrikli araçların bataryalarında Çin kaynaklı kritik minerallerin süreksiz olarak kullanılmasına müsaade verme kararı çeşitli reaksiyonlara neden oldu. Bu durum, mevcut şartlarda alınabilecek en âlâ karar üzere görünse de tatlı-sert bir karar olarak bedellendiriliyor.

ABD, Çin minerallerini içeren elektrikli araçların vergi indirimlerinden yararlanmasına müsaade veriyor. Bu atak, iklim değişikliğiyle çaba hedefiyle 360 milyar dolarlık yenilenebilir güç yatırımını içeren geniş çaplı Enflasyon Azaltma Yasası‘nın (IRA) bir modülü. Bu durum, global elektrikli araç (EV) tedarik zincirinin karmaşıklığını vurguluyor. IRA başlangıçta Çin bileşenlerine olan bağımlılığı sınırlamayı amaçlasa da, gerçek şu ki MESKEN sanayisi hala Çin’e, temel mineraller ve kesimler için derinden bağlı durumda.

ABD, elektrikli araç üretimi konusunda enteresan adımlar atıyor! Maksat Çin’i saf dışı bırakmak!

Güncellenen yönergeler, her üretici başına 200,000 EV alıcısının 7,500 dolarlık vergi indiriminden yararlanmasını sağlıyor. 2024’ten itibaren bu kurallar, tamamlanmış bataryalara uygulanacak ve 2025’e kadar bu bataryaların üretiminde kullanılan minerallere genişleyecek. Lakin, Kuzey Kore, İran, Rusya ve Çin ile bağlantılı olan şirketler – “endişe verici yabancı kurumlar” olarak etiketlenmiş – bu düzenlemeler kapsamında inceleniyor.

General Motors bu kararı memnuniyetle karşıladı. EV’leri için tüketici teşviklerini sürdürme yolunu gördüklerini, ABD’deki operasyonlarına yaptıkları yatırımları ve sağlam tedarik zincirleri oluşturma gayretlerini vurguladılar. Fakat, genel sanayi için sonuçlar bilinmeyen kalmaya devam ediyor; mevcut KONUT modellerinin yalnızca bir kısmı yeni kurallar altında vergi indirimine uygun.

Bu karar tıpkı vakitte siyasi bir tartışmayı da tetikledi. Bilhassa Cumhuriyetçi ABD yasama üyeleri, Çin mineralleri için geçici muafiyeti eleştirdi ve bunu ulusal tasalardan çok MESKEN çıkarlarını önceliklendirmek olarak gördü. Bu tartışma, kritik mineral tedarik zincirleri üzerinde denetim sağlama konusundaki geniş jeostratejik rekabeti vurguluyor. Bu rekabet, yenilenebilir güç kaynaklarına geçişin aciliyetiyle giderek daha fazla tanımlanıyor.